ข่าวและประชาสัมพันธ์


ฐานข้อมูลงานวิจัยไม้ผลของประเทศไทย
ได้รวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับไม้ผล ให้อยู่ในรูปบบที่ค้นหาและอ้างอิงได้ง่าย เพื่อวิเคราะห์ผลงานวิจัยไม้ผลของไทย
อ่านต่อ
link ไปที่ website ฐานข้อมูลวิจัยไม้ผล

 
สถานภาพมะละกอ ด้านสายพันธุ์ ระบบการผลิต และการตลาดมะละกอในปัจจุบัน
สกว. ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยมะละกอ 19 โครงการ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในด้านสายพันธุ์ ระบบการผลิต และการตลาดของมะละกอ โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2551 ขณะนี้ทางสกว. ได้รวบรวมผลงานทั้ง 19 โครงการ มาจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานเพียง 1 เล่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป รายงานฉบับรวมเล่มอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากเป็นที่เรียบร้อย จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
 
 
 
 
สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาไม้ผล
ตึกคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

COPYRIGHT © 2009 HTTP://TRFFRUITS.TRF.OR.TH ALLRIGHTS RESERVED